Registrační podmínky

Organizátorem akce je TJ Sokol Myslív-spolek. 

Registrace probíhá formou vyplnění přihlášky závodníka na webových stránkách  www.mysliv-race.cz. Závodníkem může být fyzická osoba starší 18 let, v případě osoby mladší je nutná přítomnost zákonného zástupce.

Po vyplnění registrace obdrží závodník od organizátora zálohový doklad. Po jeho uhrazení je vystaven a zaslán doklad daňový. V momentě úhrady registrace není možné její vrácení. Registrace na sebe váže vysoké finanční náklady v podobě nákladů na medaile, náramky zajištění lékařské služby, sociální zázemí, samotná výstavba překážek a mnoho další. Neuhrazené registrace po termínu své splatnosti jsou automaticky rušeny.

Storno uhrazené registrace je zpoplatněno. Poplatek při stornu registrace do 14 dní od data uhrazení je ve výši 50 %.  Poplatek za storno registrace uhrazené v termínu od 1. 5. 2023 - 22. 7. 2023 je ve výši 100 %.

Nemůže-li se závodník zúčastnit závodu, je možné registraci přepsat na jiného závodníka. V tomto případě kontaktujte organizátora akce prostřednictvím emailu.