MYSLÍV RACE 2023

Dvě trasy závodu!

5 km+, 40 překážek

9 km+, 60 překážek


Závodní kategorie.

 • Muži
 • Muži > 40 let
 • Ženy
 • Ženy > 40 let
 • Tým (3 členné) - Podmínkou je dosažení věku 15 let u každého člena týmu. Složení týmu může být smíšené (muži, ženy). Tým startuje společně, zároveň musí i v cíli doběhnout společně. Pokud tato podmínka nebude splněna, tým bude diskvalifikován. Není možné startovat v kategorii tým v jiném počtu závodníků, než-li ve 3 osobách.
 • Děti 12 - 14 let (trasa cca 3 km)
 • Děti 6 - 11 let (trasa cca 1,5 km)
 • nesoutěžní kategorie - family race (rodič s dítětem do 6 let)

Bližší informace k závodu

 • Jednotlivé kategorie se budou vyhodnocovat samostatně.
 • Každý, kdo dokončí závod, získá v cíli originální medaili.
 • Závodníci si mohou při překonávání překážek navzájem pomáhat dle pravidel jednotlivých překážek, je ale zakázáno přijmout pomoc od kohokoliv jiného. Porušením pravidel dojde k diskvalifikaci závodníka.
 • V areálu závodu naleznete sociální zázemí. Sprchy jsou k dispozici. Na trati a v cíli bude zajištěno občerstvení.
 • V blízkosti areálu je možnost parkování.
 • Závodníkům je zakázáno používat boty s kovovými hřeby.

Předběžné starty závodních kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo časy změnit dle aktuálního počtu přihlášených závodníků.

 • 9:30 Family race
 • 10:00 Děti 6 - 11 let
 • 10:30 Děti 12 - 14 let
 • 11:30 Muži, Ženy
 • 14:00 Týmy

Startuje se intervalově. Čas je měřen pomocí čipů. Ztráta čipu je zpoplatněna ve výši 100,- Kč.

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích bude probíhat průběžně - vždy po dokončení závodu posledním závodníkem v kategorii.

Přihlášky v den závodu bude možné provést pouze za předpokladu nenaplnění kapacity závodu. Nové registrace je možné provést nejdéle 1 h před zahájením závodu v dané kategorii. Přeregistrace závodníků jsou zdarma do konce června. Od července je přeregistrace zpoplatněna částkou 200 Kč - přeregistrace bude možná až na místě v den závodu.

K registraci již přihlášených závodníků se dostavte min. 1 h před svým startem. Předběžné startovní listiny budou k dispozici 17. 7. na fb stránkách závodu. Ve čtvrtek 20. 7. bude zveřejněna finální startovní listina.

Neuhrazené registrace po splatnosti jsou automaticky rušeny.

Nebude-li možné závod uskutečnit z důvodu vládních nařízení (covid), uhrazené registrace se automaticky převedou do příštího roku. Požádá-li závodník o vrácení uhrazené částky, bude mu vrácena.